Obszary pracy
z klientami:

TRUDNOŚCI OSOBISTE (nieśmiałość, trudności w budowaniu związków)

SYTUACJE KRYZYSOWE (rozwód, choroba, wypadek, utrata pracy…)

zaburzenia osobowości

depresja i zaburzenia nastroju

nerwice i stany lękowe

ZABURZENIA ODŻYWIANIA (anoreksja, bulimia)

UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU, SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE (internet, hazard, seks, zakupy, pornografia, objadanie się)

konsekwencje funkcjonowania w rodzinie dysfunkcyjnej, przemocowej, z problemem alkoholowym

Oferta

psychoterapia indywidualna

psychoterapia par

psychoterapia grupowa

terapia uzależnień

mediacje rodzinne i cywilne

terapia on-line (skype)