IMG_1749_605x806-1
patrycja maliszewska

Jestem psychoterapeutką pracującą w nurcie humanistycznym, możliwie jak najbliżej człowieka i jego problemów, łącząc różne formy terapii tak, aby optymalnie odpowiedzieć na potrzeby klienta

Ukończyłam 4 letnią Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA (akredytacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej akredytowanego przy Polskiej Radzie Psychoterapii

Jestem certyfikowaną Specjalistką Psychoterapii Uzależnień, absolwentką Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Pracuję z osobami z zaburzeniami osobowości, nerwicą, depresją, uzależnionymi, współuzależnionymi, ofiarami przemocy, Dorosłymi Dziećmi Alkoholików

Współpracowałam min. z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze, Ośrodkiem Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej Relacja w Zielonej Górze, Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, Towarzystwem Integracji Społecznej

Prowadzę treningi asertywności i szkolenia z zakresu skutecznej komunikacji

Mam za sobą terapię własną, dzięki której wiem jak to jest być klientem i co czujemy będąc „po drugiej stronie”

Jestem mediatorem wpisanym na listę mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

Jestem wykwalifikowanym doradcą zawodowym i socjoterapeutą

Jestem członkiem Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Swoją pracę poddaje stałej superwizji