Praktyczny informator dla chorujących ich rodzin i przyjaciół osób z zaburzeniami psychicznymi.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich przygotowało praktyczny przewodnik na temat organizacji i zasad korzystania z opieki zdrowotnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W  publikacji znajdziemy informacje na temat świadczeń dla osób z zaburzeniami psychicznymi, form wsparcia i rehabilitacji a także opis działań oferowanych przez oddziały szpitalne, poradnie specjalistyczne, ośrodki interwencji kryzysowej.

Publikacja dostępna jest pod adresem:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/opieka-zdrowotna-i-wsparcie-spoleczne-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi-informator-dla

Lubisz ten tekst?

Podziel się